Subsidie op zonnepanelen

De overheid stimuleert het gebruik van zonne-energie. Hierdoor zijn er verschillende soorten subsidie op zonnepanelen mogelijk. Zowel voor particulier als zakelijk gebruik. Hieronder leest u meer over de subsidie op zonnepanelen en het gebruik van zonne-energie.

Subsidie op zonnepanelen voor particulieren

Momenteel zijn er geen landelijk geldende afspraken of regelgevingen over subsidie op zonnepanelen. Daarom verschillen de subsidieregelingen op dit gebied. Particuliere gebruikers hebben de mogelijkheid om btw over de totale investering terug te vorderen. Dit betekent voor u een voordeel van 21% op uw investering. Green Solar helpt u graag bij het terugvragen van de btw. Neem direct contact met ons op.

Daarnaast steunen provincies en gemeenten particuliere gebruikers met diverse subsidieregelingen. Dat varieert bijvoorbeeld van een geldelijke bijdrage tot leningen met zeer lage rentepercentages. Daarnaast zijn er ook subsidiemogelijkheden wanneer u kunt aantonen dat het energielabel van uw woning verbetert. Om hiervoor in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u naast de installatie van zonnepanelen aanvullend een andere duurzame investering doet. U kunt bij uw gemeente navraag doen over uw persoonlijke voordeel of subsidieregeling. In de regio Nijmegen is Green Solar bekend met alle subsidieregelingen en wij informeren u hier graag over.

Subsidie op zonnepanelen voor bedrijven

Ook bedrijven kunnen profiteren van meerdere vormen van subsidie op zonnepanelen. Hierbij gaat het vaak om een fiscaal voordeel die invloed heeft op de inkomstenbelasting of op de vennootschapsbelasting. De regelingen die het betreft zijn onder andere de ‘Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’ (KIA), de ‘Energie-investeringsaftrek’, de ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) en de ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’. Sommige regelingen zijn te combineren. Let er wel op dat u in sommige gevallen de investering vooraf moet melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Overige subsidies op zonnepanelen

Naast een particuliere subsidie op zonnepanelen en een subsidie voor bedrijven, kunnen sportverenigingen en -stichtingen sinds 2016 ook profiteren van een soortgelijke subsidieregeling voor zonnepanelen. Deze organisaties kunnen 30% van de investering gesubsidieerd krijgen. Doordat de investering lager is, heeft deze subsidiëring voor stichtingen en verenigingen een positief effect op de terugverdientijd.

Meer informatie over subsidie op zonnepanelen?

Aangezien er geen landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen is en de verschillende vormen van subsidie op zonnepanelen variëren per gemeente en provincie, is het belangrijk dat u zich goed laat informeren.

Bent u benieuwd welke mogelijkheden voor u gelden? U kunt met uw vragen terecht bij Green Solar. Wij staan klaar om u te adviseren over de subsidiemogelijkheden in uw situatie. Neem contact met ons op voor direct en gespecialiseerd advies voor subsidie op zonnepanelen.